שאלות ותשובות גבעת שאול / יסדו וגם חברו ... הרב ... מהור